За да осигурим по-качествено обслужване на нашите клиенти и непрекъснато подобряване на компетентността на персонала, ние от Импрес изградихме утвърдена система за управление, в съотвествие с международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. По този начин увеличихме възможностите за участие в конкурси на корпоративни клиенти и присъствие на чуждестранните пазари. Можем да доставяме продукти и услуги, съответстващи на изискванията на клиентите ни и на приложимите изисквания на нормативните актове, създадени от законодателен или друг компетентен държавен орган. 

Изпратете ни Вашите файлове

  • Бързо, лесно и удобно изпращане на Вашите работни
    файлове без да напускате офиса или работното си място.
  • Получавате имейл известие при успешно
    получаване на Вашите файлове при нас.
  • Вашите файлове са надеждно съхранени.

За изпращане