Ние сме модерно предприятие, което инвестира в развитието на професионалните умения на своите служители и подобряване на работната среда. В момента във фирмата работят над 40 човека в производствени помещения на площ от 1 300 кв.м. Характерно в нашата работа е затворения цикъл на производство на даден продукт - от създаването на идея, проектирането и предпечатната подготовка, през различните етапи на производство (печат и довършителни операции) до готовия продукт.

  

За това ние разполагаме с екип от професионалисти - млади, енергични, с желание да решават всички предизвикателства, пред които се изправяме в комуникацията с клиентите. Отделът за графичен дизайн, проектиране и предпечатна подготовка реализира идеите на нашите клиенти и дава експертна оценка за файловете преди печат. Производственото звено предлага печат и всички довършителни операции в различни формати. Разполагаме със собствен товарен автомобилен парк и така имаме възможност да доставяме до вратата на клиентите ни.