Най-общо предпечатната подготовка е етапът на подготовка на компютърен проект на бъдещия печатен материал (брошура, плакат, каталог, опаковка, етикет и т.н.), като се съобразява дизайна с технологията за изработване. При започването му вече са готови файловете с изображения и текстове. Предпечатната подготовка включва проверка на файловете за коректност според заданието на клиента, както и дали отговарят на изискванията на използваната печатна технология и довършителни процеси. Тя е основен етап от цялостния полиграфически процес.

 

Осъществяването на предпечатна подготовка изисква познаване на целия процес по изработване на даденото печатно изделие, познаване на необходимите компютърни програми и познания по полиграфия. Ние от Impress разполагаме с екип от професионалисти, на който може да се доверите за експертно мнение, обработка и корекции на компютърните проекти за изпълнение на Вашите печатни материали.

 

Предпечатни процеси


 

Изпратете ни Вашите файлове

  • Бързо, лесно и удобно изпращане на Вашите работни
    файлове без да напускате офиса или работното си място.
  • Получавате имейл известие при успешно
    получаване на Вашите файлове при нас.
  • Вашите файлове са надеждно съхранени.

За изпращане